Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • Zajęcia z dr Anną Jurczuk 5-12.12


Zajęcia z dr Anną Jurczuk 5-12.12

Szanowni Studenci,

5.12-12.12 br. nie odbędą się zajęcia z dr Anną Jurczuk.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie