Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • Zajęcia z dr B. Kuźniarzem


Zajęcia z dr B. Kuźniarzem

Szanowni Studenci,

11 grudnia odbędą się zaplanowane w planie zajęć zajęcia z dr B. Kuźniarzem.

SM-1

12 grudnia  zostaną odpracowane zaległe zajęcia z dr B. Kuźniarzem z przedmiotu  Filozofia o godz. 9.40 w sali 46.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie