Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • Zajęcia z dr B. Kuźnierzem w semestrze zimowym


Zajęcia z dr B. Kuźnierzem w semestrze zimowym

Szanowni Studenci,

zajęcia z dr B. Kuźnierzem nie będą odbywały się w okresie od 16 października do ok. 6 grudnia. W grudniu zostaną ustalone terminy odpracowania zaległych zajęć.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie