Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • zajęcia z dr hab. K. Buchowskim, prof. UwB


zajęcia z dr hab. K. Buchowskim, prof. UwB

Szanowni Studenci,

17 i 19 października nie odbędą się zajęcia z dr hab. K. Buchowskim, prof. UwBKontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie