Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • zajęcia z dr Jackiem Brzozowskim


zajęcia z dr Jackiem Brzozowskim

Szanowni Studenci,

do 29 X nie będą odbywały się zajęcia z dr Jackiem BrzozowskimKontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie