Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • Zajęcia z dr W. Walczakiem


Zajęcia z dr W. Walczakiem

Szanowni Studenci,

zajęcia z dr W. Walczakiem w semestrze letnim rozpoczną się od dn. 28 II 2017 r..Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie