Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychTablica ogłoszeń • Zajęcia z Ochrony praw własności intelektualnej – SM-1, H-1


Zajęcia z Ochrony praw własności intelektualnej – SM-1, H-1

Szanowni Państwo,

19.11.2019 zajęcia z Ochrony praw własności intelektualnej o godz. 18.00 odbędą się w s. 108a (I piętro)Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie