Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • Zajęcia z prof. J. Tęgowskim


Zajęcia z prof. J. Tęgowskim

Szanowni Studenci,

Zajęcia z prof. J. Tęgowskim zaczną się od dn. 12 X 2016 r.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie