Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • Zajęcia z prof. R. Suskim w dniach 5 i 6 XII


Zajęcia z prof. R. Suskim w dniach 5 i 6 XII

Szanowni Studenci,
informujemy, że zajęcia z prof. R. Suskim w dniach 5 i 6 XII zostają odwołane z powodów zdrowotnych prowadzącego.

29.11.2016Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie