Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • Zajęcia z przedmiotów Krajoznawstwo regionalne i Historia regionalna w dniu 15 XI


Zajęcia z przedmiotów Krajoznawstwo regionalne i Historia regionalna w dniu 15 XI

Szanowni Studenci,
Zajęcia z przedmiotów Krajoznawstwo regionalne i Historia regionalna w dniu 15 XI zostają odwołane. Formą odpracowania zajęć jest obowiązkowe uczestnictwo w spotkaniu pt. „Sztuka w kręgu mecenatu Branickich – Izabela z Poniatowskich Branicka i Franciszek Karpiński (2 prelekcje do 40 min), które odbędzie się w piątek 18 XI o godz. 17.30 w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej.
15.11.2016Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie