Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • Zaliczenia poprawkowe u dr B. Goworko-Składanek


Zaliczenia poprawkowe u dr B. Goworko-Składanek

Szanowni Studenci,

termin zaliczeń poprawkowych u dr B. Goworko-Składanek został wyznaczony na 8 IX, w godz. 8.15-8.45 w s. 118 oraz na 12 IX, w godz. 8.15-8.45 s. 118.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie