Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • Zaliczenia poprawkowe z przedmiotów (dr A. Jurczuk): Makroekonomia (SM-1) oraz Podstawy makroekonomii (SW-1)


Zaliczenia poprawkowe z przedmiotów (dr A. Jurczuk): Makroekonomia (SM-1) oraz Podstawy makroekonomii (SW-1)

Szanowni Państwo,
terminy zaliczeń w sesji poprawkowej zajęć prowadzonych przez dr A. Jurczuk:

Makroekonomia (SM-1): ćwiczenia 3.09.2018, godz. 9.30, s. 108a; wykład 4.09.2018, godz. 11.00, s. 121.

Podstawy makroekonomii (SW-1): ćwiczenia 3.092018, godz. 9.30, s. 108a; wykład 3.09.2018, godz. 11.00, s. 103.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie