Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • Zaliczenia u dr Anny Jurczuk


Zaliczenia u dr Anny Jurczuk

Szanowni Studenci,

Zaliczenie wszelkich zaległych spraw u dr A. Jurczuk (Polityka gospodarcza, Ekonomia rozwoju) odbędzie się 1 III o godz. 14.30 w s. 46.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie