Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychTablica ogłoszeń • zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Historia średniowiecza (konwersatorium) z dr P. Guzowskim


zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Historia średniowiecza (konwersatorium) z dr P. Guzowskim

Szanowni Studenci,

8 lipca o godz. 10.00 odbędzie się zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Historia średniowiecza (konwersatorium) z dr P. Guzowskim – pok. 111.

 Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie