Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychTablica ogłoszeń • zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Historia średniowiecza (konwersatorium) z dr P. Guzowskim


zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Historia średniowiecza (konwersatorium) z dr P. Guzowskim

Szanowni Studenci,

8 lipca o godz. 10.00 odbędzie się zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Historia średniowiecza (konwersatorium) z dr P. Guzowskim – pok. 111.

 Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie