Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychTablica ogłoszeń • Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Stosunki społeczno-polityczne na pograniczu P-L-B (dr M. Ocytko)


Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Stosunki społeczno-polityczne na pograniczu P-L-B (dr M. Ocytko)

Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Stosunki społeczno-polityczne na pograniczu P-L-B (dr M. Ocytko) odbędzie się 8 lipca o godz. 9.00 w sali 46Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie