Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychTablica ogłoszeń • Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Stosunki społeczno-polityczne na pograniczu P-L-B (dr M. Ocytko)


Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Stosunki społeczno-polityczne na pograniczu P-L-B (dr M. Ocytko)

Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Stosunki społeczno-polityczne na pograniczu P-L-B (dr M. Ocytko) odbędzie się 8 lipca o godz. 9.00 w sali 46Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie