Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychTablica ogłoszeń • Zaliczenie zajęć prowadzonych przez prof. Mariusza Drozdowskiego


Zaliczenie zajęć prowadzonych przez prof. Mariusza Drozdowskiego

Szanowni Państwo,

Podajemy warunki zaliczenia zajęć prowadzonych przez prof. Mariusza Drozdowskiego:

 

Przedmiot: Polish-Ukrainian relations from the seventeenth to the twentieth century. Selected issues

Podstawą zaliczenia przedmiotu, są dwie prace pisemne w oparciu o analizowane wcześniej teksty.

Pierwsza praca obejmować będzie zagadnienia z dziejów Ukrainy XV – XVIII w. , druga zaś z dziejów Ukrainy XX –XXI w.

Przedmiot: Zajęcia warsztatowe z języka angielskiego

Podstawą zaliczenia przedmiotu są pisemne tłumaczenia tekstów wskazanych przez prowadzącego zajęcia. Teksty obejmują zagadnienia z historii Polski i powszechnej XVI –XX w. Obejmują także teksty źródłowe

Przedmiot: Praca roczna z historii wczesnonowożytnej-CW-grupa nr 1

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest oddanie w terminie pracy na temat wybranego wcześniej przez studenta zagadnienia

Przedmiot: Seminarium magisterskie

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest oddanie w terminie pracy magisterskiej.Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie