Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychTablica ogłoszeń • Zaliczenie zajęć prowadzonych przez prof. dr hab. Wojciecha Śleszyńskiego – Historia i Studia Wschodnie


Zaliczenie zajęć prowadzonych przez prof. dr hab. Wojciecha Śleszyńskiego – Historia i Studia Wschodnie

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w  związku z sytuacją spowodowaną wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, zaliczenie zajęć prowadzonych przez prof. dr hab. Wojciecha Śleszyńskiego na kierunku Historia – Wykład z historii XX wieku i Studia Wschodnie – Historia stosunków społ.-polit. na pograniczu polsko-białorusko-litewskim, odbędzie się w formie zdalnej. Podstawą do zaliczenia przedmiotu będą pozytywnie zaliczone testy (przeprowadzane za pośrednictwem platformy Blackboard Collaborate) do 10 czerwca br.Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie