Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • Zaliczenie zajęć u dr O. Voytyuk


Zaliczenie zajęć u dr O. Voytyuk

Ze względu na nieobecność dr O. Voytyuk w sesji poprawkowej, ostateczny termin zaliczenia przedmiotu GPiG odbędzie się w piątek 15.02.2019 o godz. 11.00 w pok. 118.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie