Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • Zmiana planu zajęć – środa 30.01. i poniedziałek 04.02.2019 r.


Zmiana planu zajęć – środa 30.01. i poniedziałek 04.02.2019 r.

Szanowni Studenci!

W dniu 30.01.2019 r. (środa) zajęcia odbywają się wg planu z poniedziałku.

o4.02.2019 r. (poniedziałek) będą odpracowane zajęcia z 12.11.2018 r.

 Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie