Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • Zmiana godziny dyżuru dr M. Fildorczuk


Zmiana godziny dyżuru dr M. Fildorczuk

Szanowni Państwo,

zmianie uległa godzina dyżuru dr Fiedorczuk na godz. 11.00.

Dyżur odbędzie się  03.09 o godz. 11.00 w sali 219 na Wydziale Ekonomii i ZarządzaniaKontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie