Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • Zmiana terminu dyżuru w sprawie zaliczeń z przedmiotów „Systemy medialne…” oraz „Przemiany cywilizacyjne…” – prof. Małgorzata Dajnowicz


Zmiana terminu dyżuru w sprawie zaliczeń z przedmiotów „Systemy medialne…” oraz „Przemiany cywilizacyjne…” – prof. Małgorzata Dajnowicz

Zapraszam na dyżur w sprawie zaliczeń z przedmiotów „Systemy medialne…” oraz „Przemiany cywilizacyjne…”   20 czerwca, godz. 17.00, pok. 126.
Małgorzata Dajnowicz


Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie