Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • zmiana terminu zaliczenia zajęć z przedmiotów Historia dyplomacji oraz Vademecum studiów historycznych u dr Brzozowskiego


zmiana terminu zaliczenia zajęć z przedmiotów Historia dyplomacji oraz Vademecum studiów historycznych u dr Brzozowskiego

H-4, h-5

Szanowni Studenci,

Nastąpiła zmiana terminu zaliczenia zajęć z przedmiotów Historia dyplomacji oraz Vademecum studiów historycznych u dr Brzozowskiego na 5 II (wtorek) od godz. 16.20 w sali 115.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie