Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk Politycznych • Wojewódzki Konkurs Historyczny nt. tradycji powstań niepodległościowych na Podlasiu

Wojewódzki Konkurs Historyczny nt. tradycji powstań niepodległościowych na Podlasiu

lektury:

1. Czarnecki W., Rembiszewski H. , Armia krajowa na białostocczyźnie, cz. 1, Białystok 2007. – pobierz

2. Czarnecki W., Rembiszewski H. , Armia krajowa na białostocczyźnie cz. 2, Białystok 2007. – pobierz

3. Strzembosz T., Wnuk R. , Czerwone bagno. Konspiracja i partyzantka antysowiecka w Augustowskiem wrzesień 1939 – czerwiec 1941, Gdańsk – Warszawa 2009. – pobierz

4. Kieniewicz S., Zahorski A., Zajewski W. , Trzy Powstania Narodowe, Warszawa 1992. – pobierz

5. Rogalewska E., Getto Białostockie. Doświadczenie Zagłady – świadectwo literatury i życia, Białystok 2013. – pobierz

6. Historia Województwa Podlaskiego, Białystok 2010. – pobierz

7. S. Buchowski, Konflikt polsko-litewski o ziemię sejneńsko – suwalską w latach 1918 – 1920, Sejny 2009. – pobierz

8. Strzembosz T., Antysowiecka partyzantka i konspiracja nad Biebrzą X 1939 – VI 1941, Warszawa 2004. – pobierz

9. Początki niepodległości, Łomża – Białystok – Grodno – Suwałki 1918-1919, Białystok 1998. – pobierz

10. Społeczeństwo-wojsko-polityka. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Adamowi Czesławowi Dobrońskiemu z okazji 70 urodzin, Białystok 2013. – pobierz

11. Z dziejów wojskowych ziem północno-wschodnich Polski, cz. I, Białystok 1986. – pobierz

12. Wojtasik J., Z myślą o Niepodległej… Polskie powstania narodowe i próby powstańcze w latach 1795 – 1914, Warszawa 2013. – pobierzKontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie