Powrót do: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych • Wzory dokumentów

Wzory dokumentów

Karta obiegowa – pobierz

IOS – wzór do aneksu – pobierz

Wzór podania – ogólny – pobierz

Wzór podania – powtarzanie roku – pobierz

Wzór podania – wpis warunkowy na kolejny rok – pobierz

 Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie