Oświadczenie do zwiększenia

https://www.dropbox.com/s/cl1pjaqabryemtg/O%C5%9Bwiadczenie%20do%20zwi%C4%99kszenia.pdf?dl=0