„Białoruska rewolucja godności” – debata dot. Białorusi

Jesteś tutaj: Strona główna » „Białoruska rewolucja godności” – debata dot. Białorusi

Drodzy Państwo. Już w najbliższy czwartek (5.11.2020) o godzinie 13:30, będzie można śledzić online (link w czwartek na naszej stronie) zorganizowaną przez nasz Wydziału i białostocki oddział RODM debatę dotyczącą Białorusi – „Białoruska rewolucja godności”.

Dyskusja koncentrować się powinna na wydarzeniach bieżących na Białorusi, na tym, co dzieje się codziennie na Białorusi, w miastach i miasteczkach od 9 sierpnia 2020 roku. Pokusimy się o diagnozę wydarzeń, zachowań ludzi – protestujących i władzy. Spróbujemy zastanowić się, jak długo protesty mogą trwać, na ile starczy sił społeczeństwu. Jakie rozwiązania może stosować jeszcze Łukaszenka? Jak zmieniło się społeczeństwo Białorusi? I czy „białoruska rewolucja godności” może wygasnąć?

Główne kierunki dyskusji:

  1. Dlaczego nie przewidziano w żadnym kraju „białoruskiego sierpnia”?
  2. Przesłanki prowadzące do wybuchu „rewolucji godności” (szukamy przyczyn – przesłanki ekonomiczne, polityczne, kulturowe i in.)
  3. Formy protestu. Dlaczego białoruski protest jest inny niż znane nam kolorowe rewolucje? Dlaczego nie powtórzył się ukraiński Majdan?
  4. Jak się mamy jako państwo polskie zachowywać? Jaka politykę z punktu widzenia polskiej polityki stanu należy prowadzić?
  5. Czy Białystok, Podlasie, z racji obecności na tych terenach mniejszości białoruskiej, mają do spełnienia jakąś rolę?

W debacie biorą udział:

  1. Agnieszka Romaszewska – założycielka i dyrektor TV „Biełsat”. Od 24 lat pracuje w TVP. W 1999 relacjonowała wydarzenia na Bałkanach. Do 2005 była reporterem międzynarodowym na Białorusi i Ukrainie. Za swoją działalność dziennikarską i wspieranie niezależnego Związku Polaków na Białorusi została przez władze białoruskie wydalona z Białorusi z wieloletnim zakazem wjazdu do tego kraju (zakaz anulowano dopiero w 2015 roku). W latach 2011-2016 wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy, laureatka „Nagrody im. J. Giedroycia” za pracę na rzecz polskiej racji stanu, laureatka „Nagrody Wolności Słowa im. I. Lubczenki”, przyznawanej przez Związek Dziennikarzy Ukrainy.

  2. Wojciech Konończuk – wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, wieloletni kierownik zespołu ds. Białorusi, Ukrainy i Mołdawii w OSW. Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim i Studium Europy Wschodniej UW. Stale współpracuje z „Nową Europą Wschodnią” i „Tygodnikiem Powszechnym”.

  3. Pawieł Usau – białoruski politolog i analityk, doktor habilitowany nauk politycznych. Zajmuje się badaniem reżimów autorytarnych i ich transformacji, a także procesów politycznych i geopolitycznych w przestrzeni postsowieckiej.

  4. Janusz Wdzięczak – doktor nauk ekonomicznych, historyk gospodarczy, zajmuje się transformacją ustrojową i gospodarczą w Europie Wschodniej, wykładowca akademicki na Uniwersytecie Łódzkim.

  5. Moderuje: Oleg Łatyszonek – historyk, profesor nadzwyczajny Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych UwB, działacz opozycji w latach 1980-1989, specjalizuje się w historii Białorusi i Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz problemach narodowościowych i etnicznych w Europie Wschodniej. Prezes Białoruskiego Towarzystwa Historycznego.