Dr hab. Piotr Guzowski laureatem Nagrody im. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego

Jesteś tutaj: Strona główna » Dr hab. Piotr Guzowski laureatem Nagrody im. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego

11 grudnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Jury Nagrody „Studiów Źródłoznawczych” im. Stefana K. Kuczyńskiego, przyznawanej za polskie książki z dziedziny źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii oraz za książkowe edycje źródłowe dotyczące czasów od średniowiecza do XX w. Był to finał IX edycji konkursu, w której oceniano książki wydane w 2019 r.

Nasz kolega z Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych UwB dr hab. Piotr Guzowski zdobył II Nagrodę w kategorii Książki z zakresu źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii za pracę Rodzina szlachecka w Polsce przedrozbiorowej. Studium demograficzne, Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, Polskie Towarzystwo Historyczne, Białystok–[Warszawa] 2019, ss. 268.

Więcej na stronie.
Serdecznie gratulujemy!!!