Nagrody za wybitne osiągnięcia badawcze dla pracowników Wydziału II

Jesteś tutaj: Strona główna » Nagrody za wybitne osiągnięcia badawcze dla pracowników Wydziału II

Kontynuując opisy badań pracowników, którzy otrzymali nagrody rektora dziś prezentujemy osobę prof. Karola Łopateckiego

W latach 2018-2019 opublikował 24 artykuły i recenzje m.in. w czasopismach „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” (70 pkt), „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” (40 pkt), „Czasopismo Prawno-Historyczne” (40 pkt), „Biuletyn Historii Sztuki” (15/40 pkt), „Zapiski Historyczne” (15/40),  „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” (10/70 pkt), „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” (10/40 pkt), „Polish Cartographical Review”, „Miscellanea Historico-Archivistica”, „Folia Toruniensia”, „Rocznik Lituanistyczny”, “Z Dziejów Prawa”, , “Przegląd Zachodniopomorski”. Wydał jedną monograficzną edycję źródłową (Felicjan Pawlak, Z Oflagu do Tobruku i w nieznane. Diariusz 1939-1943, oprac. i wstęp Karol Łopatecki, przedmowa Norman Davies, wydawnictwo INFORTeditions, Zabrze – Tarnowskie Góry 2019, ss. 518).

Jest kierownikiem dwóch projektów badawczych (w konkursach OPUS i SONATA organizowanych przez NCN): Społeczne i gospodarcze znaczenie obozów i garnizonów wojskowych w państwie polsko-litewskim (XVI-XVIII wiek), Rewolucja militarna jako czynnik modernizacyjny skarbowości i organizacji państwa polsko-litewskiego na tle europejskim. A także wykonawcą czterech innych grantach przyznanych w ramach konkursów NPRH (Akta sejmikowe województwa podlaskiego w XVI – XVIII wieku), NCN (Związki literatury polskiej i kartografii w XVI i 1 poł. XVII w.), Doskonała Nauka (Organizacja XXXIII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii). 

Cytowania: 314 na GoogleScholar (4 miejsce wśród pracowników wydziału); h-index 8.