Wykład Wydziałowy: prof. C. Kuklo

Jesteś tutaj: Strona główna » Wykład Wydziałowy: prof. C. Kuklo

Z przyjemnością zawiadamiamy o kolejnym spotkanie w ramach Wydziałowych Wykładów Naukowych. 

Tym razem, w czwartek, 17 grudnia o godz. 13.15, prof. C. Kuklo wygłosi referat: 

„Położenie ludzi starych w rodzinie chłopskiej w guberni grodzieńskiej w dobie reform agrarnych w Rosji w XIX i na początku XX wieku”. 

Spotkanie odbędzie się na platformie Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/88537932246?pwd=Uy9uVmhTbjczREhRdms2UVhrT3JaQT09

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania referatu i dyskusji.