Nabór wniosków na konkursy: FULBRIGHT POLAND HISTORY GRANT oraz FULBRIGHT SPECIALIST PROGRAM

Jesteś tutaj: Strona główna » Nabór wniosków na konkursy: FULBRIGHT POLAND HISTORY GRANT oraz FULBRIGHT SPECIALIST PROGRAM

Szanowni Państwo,
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbright, która rozpoczęła nabór wniosków
na dwa nowe konkursy:

1. FULBRIGHT SPECIALIST PROGRAM 

Program skierowany do wydziałów i instytutów, stwarzający
możliwość przyjęcia specjalisty z USA w następujących dziedzinach
naukowych: amerykanistyka, antropologia, archeologia, administracja
publiczna, bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, edukacja, ekonomia, fizyka, informatyka, kształcenie inżynierów, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki polityczne, matematyka, ochrona środowiska, pokój i rozwiązywanie konfliktów, pomoc społeczna, prawo, rolnictwo, socjologia, urbanistyka, zarządzanie,zdrowie publiczne/globalne.

Termin składania wniosków – 15 marca 2021 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie UwB w zakładce
Fulbright/Programy dla instytucji: https://uwb.edu.pl/fulbright-2299

lub na stronie Komisji Fulbright: https://fulbright.edu.pl/specialist

2) FULBRIGHT POLAND HISTORY GRANT 

Konkurs skierowany do pracowników wydziałów i instytutów, mający
wyłonić osobę z doświadczeniem w pracy historycznej i archiwalnej,
która przeprowadzi badania w Polsce i w USA nad historią programu
Fulbrighta w Polsce. Celem tego stypendium jest przygotowanie
manuskryptu książki analizującej ponad 60-letnią historię programu
oraz jego wpływ na relacje polsko-amerykańskie.

Termin składania wniosków – 31 marca 2021 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Komisji Fulbright:
https://fulbright.edu.pl/history-grant/

W razie dodatkowych pytań, proszę o kontakt z mgr Anną Maj, kierownikiem Działu Współpracy Międzynarodowej: a.maj@uwb.edu.pl, tel. 85 745 7021.