26 marca 2021 r. Zarząd Główny PTH zatwierdził 6 tematów wiodących na XXI Powszechny Zjazd Historyków Polskich

Jesteś tutaj: Strona główna » 26 marca 2021 r. Zarząd Główny PTH zatwierdził 6 tematów wiodących na XXI Powszechny Zjazd Historyków Polskich

Szanowni Państwo,

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego w dniu 26 marca 2021 r. zatwierdził następujące tematy wiodące, które będą prezentowane podczas XXI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich (2024 r.):

I. Człowiek i praca a środowisko przyrodnicze w procesie modernizacji społecznej i  gospodarczej –  Piotr Guzowski (UwB), Adam Izdebski (UJ)

II. Zmienność i stałość kultur pogranicza – Igor Kąkolewski (UWM/Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie), Włodzimierz Mędrzecki (IH PAN)

III. Ludzie starzy i starość na ziemiach polskich od X wieku po współczesność –  Małgorzata Karpińska (UW)

IV. Polska historiografia wobec światowych debat naukowych –  Krzysztof A.  Makowski (UAM)

V. Społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej w poszukiwaniu podmiotowości   politycznej w XX wieku –  Dorota Michaluk (UMK), Grzegorz Motyka (IS PAN), Eugeniusz Mironowicz (UwB)

VI. Europa Jagiellonów (XIV-XVI wiek) w świetle najnowszych ustaleń historiografii. Próba nowej interpretacji – Krzysztof Mikulski (UMK), Zdzisław Noga (UP im.  KEN w Krakowie)

Jednocześnie ZG PTH upoważnił Prezydium do zatwierdzenia w czerwcu br. tematów paneli problemowych, na zgłoszenie których organizatorzy czekają w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2021 r.