Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Aliaksandra Paharelego

Jesteś tutaj: Strona główna » Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Aliaksandra Paharelego

Białystok, dn. 22.04.2021 r.

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Historia zawiadamia, iż dnia 6 maja 2021 r.
o godzinie 11.30 za pośrednictwem platformy Blackboard Collaborate, odbędzie się:

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Aliaksandra Paharelego  

Социокультурные факторы формирования «морального сообщества» в прессе Белорусской христианской демократии в межвоенный период

(Czynniki społeczno-kulturowe kształtowania się „wspólnoty moralnej” w świetle prasy Białoruskiej Chrześcijańskiej Demokracji okresu międzywojennego)

Promotor: dr. hab. Aliaksandr Smalianchuk, prof. IS PAN

Recenzenci:

dr hab. Piotr Wacław Cichoracki (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Jerzy Grzybowski (Uniwersytet Warszawski)

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w publicznej obronie zapraszamy do przesłania maila z prośbą o link do publicznej sesji na adres: i.malyszko@uwb.edu.pl

Praca do wglądu dostępna na 10 dni przed obroną w:

https://repozytorium.uwb.edu.pl  po wpisaniu nazwiska Doktoranta

Streszczenie rozprawy oraz recenzje są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej: https://historia.uwb.edu.pl/mgr-aliaksandr-paharely/