Prof. Jerzy Eisler, TRZY CZERWCE w PRL: 1956, 1976, 1989

Jesteś tutaj: Strona główna » Prof. Jerzy Eisler, TRZY CZERWCE w PRL: 1956, 1976, 1989

prof. Jerzy Eisler 

pt. Trzy czerwce w PRL: 1956, 1976, 1989

SPOTKANIA Z MISTRZAMI 4

 

To cykl wykładów poświęconych historii. To również okazja do spotkań ze znanymi naukowcami, którzy bardzo często są autorami podręczników szkolnych i akademickich. Wykłady z Mistrzami są skierowane do uczniów szkół średnich, studentów, nauczycieli oraz wykładowców akademickich.

Do udziału w prelekcjach zapraszamy znanych i uznanych historyków. W przystępnej formie zaprezentują oni wybrane problemy z dziejów naszego państwa i narodu, od średniowiecza po współczesność. Każdemu z wykładów, co jest pewnym novum, będzie towarzyszyła jego drukowana postać, wzbogacona dodatkowo o krótki życiorys naukowy wykładowcy, którą uczestnicy spotkania będą mogli zabrać ze sobą do domu.

Wykłady są również formą wprowadzenia społeczności podlaskiej do największego wydarzenia dla historyków – XXI Powszechny Zjazd Historyków Polskich, który odbędzie się w 2024 r. właśnie w Białymstoku.

Czwarty wykład odbędzie się w dniu 18 maja 2021r. o godz. 11.

Wykład nt.Trzy czerwce w PRL: 1956, 1976, 1989 wygłosił prof. Jerzy Eisler z Instytutu Pamięci Narodowej.

Streszczenie wykładu

W tradycji Polski rządzonej przez komunistów utarło się rozmaite bunty społeczne oraz polityczno-społeczne kryzysy władzy określać (zwykle pisanymi wielką literą) nazwami miesięcy, łączonymi z tymi konkretnymi wydarzeniami. Tworzą one specyficzny „polski kalendarz”: Czerwiec 56, Październik tego samego roku, Marzec ‘68, Grudzień ‘70, znowu Czerwiec w 1976 r., Sierpień i jeszcze jeden Grudzień w 1981. Jakże trudno przecenić ich znaczenie i rolę w naszej najnowszej historii! Ale określenia te należą do swoistej magii języka politycznego, gdyż raczej zamazują, niż cokolwiek wyjaśniają i w żadnym razie nawet nie próbują opisywać i objaśniać, kryjących się za nimi wydarzeń. Co więcej, były niejednokrotnie rozciągnięte w czasie poza konkretny „polski miesiąc”. Z nazwami poszczególnych z nich wiązały się też ogromne emocje (czasem wręcz martyrologia), co wynikało z tego, że symbolizowały one dramatyczną, niekiedy niestety nawet krwawą walkę o własną podmiotowość, znaczących odłamów polskiego społeczeństwa, zmagającego się z dyktatorską, narzuconą mu z zewnątrz władzą. Problematyce tej poświęciłem kilka książek, których ustalenia powtarzam i rozwijam w adresowanej do szerszego kręgu czytelników, wydanej w 2008 r. pracy pt. „Polskie miesiące” czyli kryzys(y) w PRL. Jednak nigdy w moich badaniach nie wyodrębniałem (nieobecnego także w powyższym zestawieniu „polskich miesięcy”) zawartego w tytule wykładu Czerwca ’89. Chociaż ówczesne wydarzenia (zwłaszcza wybory z 4 czerwca) miały ogromne znaczenie dla historii Polski i podejmowanej wówczas w Polsce transformacji, z dzisiejszej perspektywy jawią się raczej jako początek Trzeciej Rzeczpospolitej niż zmierzch Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Za ostatni rozdział historii PRL byłbym raczej skłonny uznawać obrady Okrągłego Stołu, wraz ze wszystkimi towarzszącymi im spotkaniami nieformalnymi na przykład w Magdalence.

 

 

 Po kliknięciu okładki folderu poniżej otworzy się film z wykładem.

Zapraszamy do dyskusji i zadawania pytań na czacie YT

 https://www.youtube.com/watch?v=OKjij26Aogk

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.

Dudek