Prof. Cezary KUKLO został uhonorowany tytułem honoris causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Jesteś tutaj: Strona główna » Prof. Cezary KUKLO został uhonorowany tytułem honoris causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Prof. dr hab. Cezary Kuklo z Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych UwB otrzymał dziś (24.06.2021) tytuł Doctor Honoris CausaUniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Tytuł wręczono podczas uroczystego posiedzenia senatu uczelni.

Odnosząc się do godności doktora honoris causa rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, prof. dr hab. Stanisław Głuszek powiedział:

Poszukujemy ludzi, którzy dzięki niestrudzonej pracy badawczej, dydaktycznej, organizacyjnej, stali się dla nas wzorcami osobowymi, stali się dla nas autorytetami. Prof. Cezary Kuklo jest dla mnie symbolem procesu restytucji autorytetu.

Prof. Głuszek  podkreślił, że autorytety stanowią siłę rozwoju społecznego, narażonego często na destrukcję.

Laudację wygłosił prof. dr hab. Waldemar Kowalski z UJK. Zakończył ją słowami:

– Musimy pamiętać o wierności prawdzie. Tego uczy twórczość naukowa dostojnego doktora, a cnota ta nieobojętna była również Janowi Kochanowskiemu, patronowi naszej alma mater.

To piękne wyróżnienie i czuję się onieśmielony. Zwłaszcza kiedy patrzę na listę poprzedników z profesorami: Stanisławem Byliną, Tomaszem Schrammem i ze śp. profesorem Henrykiem Samsonowiczem. To dla mnie zaszczyt, że środowisko kieleckie postanowiło uhonorować mnie tym tytułem. Czuję dużą radość i zobowiązanie – mówił prof. Cezary Kuklo.

Tematem okolicznościowego wykładu nowego doktora honorowego UJK były dwie postaci, które wywarły wpływ na jego karierę naukową i białostocką humanistykę: prof. Andrzej Wyczański i prof. Andrzej Wyrobisz.

Profesor Andrzej Wyczański ukształtował mnie jako historyka i badacza, był moim mistrzem, przyjacielem. Profesor Andrzej Wyrobisz ukształtował mnie jako nauczyciela akademickiego tym bardziej, że teoria nauczania i pedagogika nie były ulubionymi przedmiotami studentów historii. […] Obaj byli zawsze autentyczni w swoich dokonaniach zawodowych i życiowych, w uczestniczeniu w życiu społecznym, co wcale nie jest powszechne wśród ludzi nauki […] rzec można, że obaj hołdowali maksymie, iż „ilość szczęścia na ziemi jest nieograniczona i żeby być szczęśliwym wcale nie trzeba go zabierać innym” – mówił prof. Kuklo.

W swoim wykładzie podkreślał, że nauka opiera się na kontynuacji i dokonaniach poprzedników.

Pragnę życzyć wszystkim, aby państwa dorobek naukowy był obecny w pracach uczniów i następców jak najdłużej – stwierdził.

Obecny na uroczystości prof. dr hab. Robert Ciborowski, rektor Uniwersytetu w Białymstoku, gratulując doktorowi honoris causa powiedział:

Pan Profesor Kuklo to znakomity historyk, ale również znakomity człowiek. […] Bo co jest najważniejsze na Uniwersytecie? Z tych wszystkich elementów, które definiujemy jako uniwersytet, najważniejszy jest chyba jeden: dążenie do prawdy, za wszelką cenę. Bo jak to kiedyś Mackiewicz napisał – tylko prawda jest ciekawa. Pan Profesor Kuklo to jest właśnie tego typu człowiek, który przenosi to dążenie na kolejnych swoich uczniów.

Prof. Cezary Kuklo jest historykiem, pełni szereg funkcji w Polskiej Akademii Nauk, jest wiceprzewodniczącym Polskiego Towarzystwa Historycznego. Jego zainteresowania to historia społeczna i gospodarcza, demografia historyczna, losy kobiet i rodzin.

Został dziewiętnastym doktorem honorowym kieleckiego uniwersytetu. Oprócz tytułu, prof. Kuklo otrzymał także popiersie Jana Kochanowskiego – patrona uczelni.

Filmowa relacja z uroczystości dostępna jest w internecie.

Link do informacji Telewizji Kielce.

Źródło: UJK

Zdjęcie: WW

Zdjęcia z uroczystości nadania Prof. Cezaremu Kuklo tytułu doktora honoris causa