5 lipca 2021 r. Zarząd Główny PTH zatwierdził tematy XXI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich

Jesteś tutaj: Strona główna » 5 lipca 2021 r. Zarząd Główny PTH zatwierdził tematy XXI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

            w imieniu Prezydium Zarządu Głównego PTH i Komitetu Organizacyjnego XXI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich – Białystok 2024, uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na apel skierowany do środowiska jesienią ubiegłego roku o nadsyłanie propozycji zorganizowania paneli problemowych, na adres organizatorów do końca marca 2021 r. wpłynęło 35 zgłoszeń z instytutów, wydziałów i stowarzyszeń z całego kraju. 

            Prezydium ZG PTH na swoich posiedzeniach w dniach 28 maja i 1 lipca 2021 r., po szczegółowym zapoznaniu się ze wszystkim zgłoszonymi propozycjami i zważywszy na ich poziom naukowy, zadecydowało o wyborze 20 paneli (lista wraz nazwiskami organizatorów w załączeniu).

            Prezydium ZG PTH i Komitet Organizacyjny XXI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich – Białystok 2024, dziękują wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy znaleźli chęci i czas na dyskusję środowiskową, która zaowocowała zgłoszeniem aż 35 projektów paneli problemowych. Koleżanki i Kolegów, których propozycje nie zostały ostatecznie uwzględnione w programie naukowym przyszłego XXI Zjazdu, gorąco zachęcamy do kontaktów z kierownikami zatwierdzonych projektów, bowiem naszym zdaniem jest realna możliwość wzbogacenia poprzez Wasz udział ich wartości naukowej.

Lista zatwierdzonych tematów.

Z koleżeńskimi pozdrowieniami,

Prof. dr hab. Cezary Kuklo

Wiceprezes PTH i Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego      

Dr Wojciech Walczak

Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Białystok, dnia 5 lipca 2021 r.