33. edycja Konkursu Ministra Spraw Zagranicznych na pracę magisterską

Jesteś tutaj: Strona główna » 33. edycja Konkursu Ministra Spraw Zagranicznych na pracę magisterską

Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych jest organizowany corocznie od 1989 roku. Jego celem jest zwrócenie uwagi studentów na szczególnie istotne zagadnienia dotyczące miejsca Polski na scenie międzynarodowej oraz jej polityki zagranicznej, a także na różnorodne wyzwania wynikające z rozwoju sytuacji w Europie i na świecie.

Zasady organizacji Konkursu

Prace powinny być obronione w roku ich przedstawienia i dotyczyć współczesnych stosunków międzynarodowych. Zakres problematyki prac:

 • priorytety polskiej polityki zagranicznej i ich realizacja w wybranych dziedzinach lub regionach geograficznych;
 • stosunki Rzeczypospolitej Polskiej z wybranym państwem, grupą państw lub regionem;
 • członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;
 • polityka Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie rozbrojenia i bezpieczeństwa międzynarodowego;
 • polityka Rzeczypospolitej Polskiej na forum organizacji międzynarodowych i regionalnych;
 • polityka Rzeczypospolitej Polskiej wobec środowisk polonijnych;
 • promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, w tym polskiej kultury i nauki;
 • prawa człowieka;
 • współpraca Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie międzynarodowych stosunków ekonomicznych;
 • zagadnienia z zakresu prawa międzynarodowego w odniesieniu do polskiej polityki zagranicznej.


Nagrody dla zwycięzców:

 • I miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 12 197,76 zł oraz staż w wybranej komórce organizacyjnej MSZ lub w placówce zagranicznej Ministerstwa,
 • II miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 8 127,84 zł,
 • III miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 4 063,92 zł,
 • wyróżnienie.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konkurs-na-prace-magisterska


Serdecznie zapraszamy absolwentów do zgłaszania swoich prac magisterskich!