dr hab. Łukasz Niesiołowski–Spanò, Początki Izraela i Izraelitów

Jesteś tutaj: Strona główna » dr hab. Łukasz Niesiołowski–Spanò, Początki Izraela i Izraelitów

dr hab. Łukasz Niesiołowski–Spanò

Początki Izraela i Izraelitów

SPOTKANIA Z MISTRZAMI 5

To cykl wykładów poświęconych historii. To również okazja do spotkań ze znanymi naukowcami, którzy bardzo często są autorami podręczników szkolnych i akademickich. Wykłady z Mistrzami są skierowane do uczniów szkół średnich, studentów, nauczycieli oraz wykładowców akademickich.

Do udziału w prelekcjach zapraszamy znanych i uznanych historyków. W przystępnej formie zaprezentują oni wybrane problemy z dziejów naszego państwa i narodu, od średniowiecza po współczesność. Każdemu z wykładów, co jest pewnym novum, będzie towarzyszyła jego drukowana postać, wzbogacona dodatkowo o krótki życiorys naukowy wykładowcy, którą uczestnicy spotkania będą mogli zabrać ze sobą do domu.

Wykłady są również formą wprowadzenia społeczności podlaskiej do największego wydarzenia dla historyków – XXI Powszechny Zjazd Historyków Polskich, który odbędzie się w 2024 r. właśnie w Białymstoku.

Piąty wykład odbędzie się w dniu 28 października  o godz. 12 w Auli Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych (Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1)

Wykład nt. 

Początki Izraela i Izraelitów wygłosi dr hab. Łukasz Niesiołowski–Spanò z Uniwersytetu Warszawskiego.

Wykład dotyczy początków wspólnoty i państwowości Izraela, jako etnicznego i politycznego podmiotu istniejącego Na starożytnym Bliskim Wschodzie. Najnowsze badania wskazują, że biblijne opowieści o początkach Izraela nie mają oparcia w faktach, znanych z materiału archeologicznego i historycznego. Naukowa, oparta na analizie danych źródłowych, rekonstrukcja etnogenezy Izraela wskazuje na inną niż przedstawiona w Biblii wersję początków tej wspólnoty. Wykład obejmie zarówno przedstawienie naukowej rekonstrukcji początków Izraela, obejmujących okres od XIV do IX wieku p.n.e., jak i prezentację głównych źródeł wraz z omówieniem metod ich interpretacji.

dr hab. Łukasz Niesiołowski–Spanò, historyk starożytności specjalizujący się w dziejach starożytnej Palestyny, historii i religii Izraela i Judy. Pracuje na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Poza licznymi publikacjami w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych ostatnio opublikował (wraz z prof. Krystyną Stebnicką) książkę: Historia Żydów w Starożytności, Warszawa, PWN 2020.

 Po kliknięciu okładki folderu poniżej otworzy się film z wykładem.

Zapraszamy do dyskusji.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.