Wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczące bezpiecznego funkcjonowania uczelni w okresie epidemii

Jesteś tutaj: Strona główna » Wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczące bezpiecznego funkcjonowania uczelni w okresie epidemii

W związku z powrotem, w roku akademickim 2021/2022, do realizacji kształcenia w siedzibach uczelni, Ministerstwo Edukacji i Nauki w porozumieniu z przedstawicielami środowiska akademickiego oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym opracowało wytyczne dotyczące bezpiecznego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w czasie epidemii. Prosimy o zapoznanie się z tymi wytycznymi.

Należy je traktować jako zbiór zaleceń, porad i sugestii, które winny być stosowane z uwzględnieniem zmieniającej się sytuacji prawnej, lokalnej liczby zachorowań, dynamiki rozwoju epidemii, oceny kluczowych czynników ryzyka oraz uwarunkowań organizacyjnych i technicznych danej uczelni. Więcej szczegółów na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka.

Jednocześnie w związku z pojawieniem się wytycznych w okresie epidemii uwzględniających między innymi konieczność zaspokojenia potrzeb w zakresie zdrowia psychicznego/wsparcia psychologicznego dla studentów, doktorantów i pracowników poniżej załączamy informację o instytucjach, które oferują wsparcie psychologiczne i psychiczne w ramach NFZ.

Wykaz jednostek oferujących wsparcie psychologiczne i psychiatryczne w ramach NFZ

NZOZ Ośrodek Psychoterapii Meandra, ul. Kujawska 53/1, 15-548 Białystok: bialystok-psychoterapia.pl

Centrum Zdrowia Psychicznego Leszczynowa W. Magnuszewski: leszczynowa.pl

Centrum Zdrowia Psychicznego Staszica: centrumstaszica.bialystok.pl

NZOZ Bram-Medica Poradnia Zdrowia Psychicznego – Psychiatria: NZOZ Bram-Medica Poradnia Zdrowia Psychicznego – Psychiatria – Bing

NZOZ Vita Diabetica Małgorzata Buraczyk: vita-diabetica.pl

Poradnia Zdrowia Psychicznego – Psychiatria: Psychiatra w NFZ – Świat Przychodni (swiatprzychodni.pl)