Prof. dr hab. Mariusz Wołos, Między Berlinem a Moskwą. Dylematy polskiej polityki zagranicznej w dwudziestoleciu międzywojennym

Jesteś tutaj: Strona główna » Prof. dr hab. Mariusz Wołos, Między Berlinem a Moskwą. Dylematy polskiej polityki zagranicznej w dwudziestoleciu międzywojennym

Prof. dr hab. Mariusz Wołos

Między Berlinem a Moskwą. Dylematy polskiej polityki zagranicznej w dwudziestoleciu międzywojennym

SPOTKANIA Z MISTRZAMI 6

To cykl wykładów poświęconych historii. To również okazja do spotkań ze znanymi naukowcami, którzy bardzo często są autorami podręczników szkolnych i akademickich. Wykłady z Mistrzami są skierowane do uczniów szkół średnich, studentów, nauczycieli oraz wykładowców akademickich.

Do udziału w prelekcjach zapraszamy znanych i uznanych historyków. W przystępnej formie zaprezentują oni wybrane problemy z dziejów naszego państwa i narodu, od średniowiecza po współczesność. Każdemu z wykładów, co jest pewnym novum, będzie towarzyszyła jego drukowana postać, wzbogacona dodatkowo o krótki życiorys naukowy wykładowcy, którą uczestnicy spotkania będą mogli zabrać ze sobą do domu.

Wykłady są również formą wprowadzenia społeczności podlaskiej do największego wydarzenia dla historyków – XXI Powszechny Zjazd Historyków Polskich, który odbędzie się w 2024 r. właśnie w Białymstoku.

Szósty wykład odbędzie się w dniu 1 grudnia 2021 r. o godz. 13.00 z on line.

LINK do spotkania.

Wykład nt. 

Między Berlinem a Moskwą. Dylematy polskiej polityki zagranicznej w dwudziestoleciu międzywojennym

wygłosi prof. dr hab. Mariusz Wołos

Autor ukaże międzynarodowe uwarunkowania polskiej polityki zagranicznej w dwudziestoleciu międzywojennym, zwracając szczególną uwagę na determinanty decydujące o stosunku mocarstw zachodnich (Francja, Wielka Brytania, Włochy) do Drugiej Rzeczypospolitej. Dokona przeglądu koncepcji kształtowania granic na wschodzie, zachodzie i południu, w tym pomysłów federacji i inkorporacji promowanych przez główne polskie ugrupowania polityczne. Podkreśli znaczenie 1924 roku jako zwrotu w polityce wielkich mocarstw wobec Polski, który znalazł swój wyraz w podpisaniu układów lokarneńskich (1925), ale także traktatu berlińskiego (1926). Dokona analizy stosunków polsko-sowieckich i polsko-niemieckich na przełomie lat dwudziestych oraz trzydziestych minionego wieku, wreszcie scharakteryzuje przyczyny i zasadnicze elementy polityki równych odległości (zwanej też polityką równowagi), której promotorem był Józef Piłsudski, zaś wykonawcą po jego śmierci minister Józef Beck. Referent dokona oceny polskiej polityki zagranicznej na tle stosunków międzynarodowych w okresie bezpośrednio poprzedzającym wybuch drugiej wojny światowej, akcentując przyczyny załamania się porządku wersalsko-ryskiego.

Zapraszamy do dyskusji na czacie youtube na żywo.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.