Prof. dr hab. Andrzej FRISZKE, Czy Polska mogła uniknąć stanu wojennego 13 grudnia?

Jesteś tutaj: Strona główna » Prof. dr hab. Andrzej FRISZKE, Czy Polska mogła uniknąć stanu wojennego 13 grudnia?

Prof. dr hab. Andrzej FRISZKE

Czy Polska mogła uniknąć stanu wojennego 13 grudnia? 

SPOTKANIA Z MISTRZAMI 7

To cykl wykładów poświęconych historii. To również okazja do spotkań ze znanymi naukowcami, którzy bardzo często są autorami podręczników szkolnych i akademickich. Wykłady z Mistrzami są skierowane do uczniów szkół średnich, studentów, nauczycieli oraz wykładowców akademickich.

Do udziału w prelekcjach zapraszamy znanych i uznanych historyków. W przystępnej formie zaprezentują oni wybrane problemy z dziejów naszego państwa i narodu, od średniowiecza po współczesność. Każdemu z wykładów, co jest pewnym novum, będzie towarzyszyła jego drukowana postać, wzbogacona dodatkowo o krótki życiorys naukowy wykładowcy, którą uczestnicy spotkania będą mogli zabrać ze sobą do domu.

Wykłady są również formą wprowadzenia społeczności podlaskiej do największego wydarzenia dla historyków – XXI Powszechny Zjazd Historyków Polskich, który odbędzie się w 2024 r. właśnie w Białymstoku.

Siódmy wykład odbędzie się w dniu 16 grudnia 2021 r. o godz. 13.00 on line.

LINK do spotkania.

Wykład nt. 

Czy Polska mogła uniknąć stanu wojennego 13 grudnia?

wygłosi prof. dr hab. Andrzej Friszke

Autor zwróci uwagę na stan naszej wiedzy i emocji przed 13 grudnia, zarówno po stronie Solidarności (gdzie był jako redaktor „Tygodnika Solidarność”) oraz po… Spróbuje ten stan wiedzy i emocji skonfrontować z tym, co dowiedzieliśmy po latach z dokumentów archiwalnych PZPR, MSW i nielicznych sowieckich. Opisał ten stan wiedzy w książce „Rewolucja Solidarności 1980-1981”, ale warto najważniejsze ustalenia tam zawarte przypomnieć, streścić, odpowiedzieć na wątpliwości i pytania. Stan wojenny ma też długie trwanie – w pamięci i stereotypach w tym czasie zbudowanych, które często wbrew realiom tamtego czasu, żyją do dziś, tworzą płaszczyzny podziałów, także politycznych i ideowych. Na tej podstawie tworzy się wiedza zmitologizowana, obiegowa, często ignorująca realia i granice możliwych ewolucji Polski w 1981 r., a więc panstwa zależnego od ZSRR i tkwiącego w bloku sowieckim w podzielonym świecie. Profesor proponuje jednak nie rozmowę o pamięci 13 grudnia, ale „wycieczkę”  w tamtą epokę, z jej realiami, nadziejami, możliwościami i stanem emocji. 

Prof. dr hab. Andrzej FRISZKE

Ur. w 1956 roku, historyk, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, w 1981 redaktor działu historycznego „Tygodnika Solidarność”, od 1982 r. redaktor działu historycznego miesięcznika „Więź” i członek kolegium pisma. Przed 1989 r. publikował również w wydawnictwach podziemnych i emigracyjnych. Od 1990 r. pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN w zakładzie badania historii najnowszej, od  2013 kierownik zakładu. Zajmuje się różnymi aspektami historii Polski po 1945 r. Od 1998 r. wykładowca dziejów Polski XX wieku w Collegium Civitas. Wcześniej członek a od 2000 roku przewodniczący Stowarzyszenia „Archiwum Solidarności”. 1999-2006 członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, 2011-16 członek Rady IPN. Od 2013 członek-korespondent PAN. Od 2018 przewodniczący Jury Nagrody im. K. Moczarskiego. Członek Rady Muzeum Historii Polski (2006 do II 2020), Rady Fundacji Karta, Kolegium Europejskiego Centrum Solidarności. Autor m. in. Opozycja polityczna w PRL 1945-1980 (1994), Życie polityczne Emigracji (1999), Polska. Losy państwa i narodu 1939-1989 (2003), Anatomia buntu. Kuroń, Modzelewski i komandosi (2010), „Rewolucja Solidarności 1980-1981” (2014), „Sprawa jedenastu. Uwięzienie przywódców NSZZ „Solidarność” i KSS „KOR” 1981-1984” (2017), „Państwo czy rewolucja. Komuniści a odbudowanie państwa polskiego 1892-1920” (2020).  

Zapraszamy do dyskusji na czacie youtube na żywo.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.