Oferta pracy na stanowisku Dyrektora Biura Organizacyjnego

Jesteś tutaj: Strona główna » Oferta pracy na stanowisku Dyrektora Biura Organizacyjnego

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe (preferowany kierunek: historia) 
 • Umiejętność wykorzystywania w pracy pakietu MS Office (zwłaszcza Word, Excel) 
 • Dobra organizacja pracy własnej (sumienność, terminowość i skrupulatność w wykonywaniu obowiązków) 
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • Zaangażowanie i odpowiedzialność za powierzone zadania

Zakres obowiązków Dyrektora Biura Organizacyjnego Zjazdu:

1. Organizowanie i utrzymywanie bieżących kontaktów oraz współpraca z instytucjami współorganizującymi Zjazd:

a) Prezydium i Zarządem Głównym Polskiego Towarzystwa Historycznego w Warszawie oraz Odziałem Polskiego Towarzystwa Historycznego w Białymstoku.

2. Organizowanie i utrzymywanie bieżących kontaktów oraz współpraca z Partnerami Instytucjonalnymi Zjazdu:

 • Kierownictwem Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie i Dyrektorem Archiwum Państwowego w Białymstoku;
 • Kierownictwem Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie i Dyrekcją Biura Badań

Historycznych IPN;

 • Kierownictwem Muzeum Historii Polski w Warszawie;
 • Marszałkiem i Zarządem Województwa Podlaskiego;
 • Prezydentem Miasta Białegostoku.

4. Organizowanie i utrzymywanie bieżących kontaktów oraz współpraca z instytucjami wspierającymi Zjazd, w tym m.in.:

 • Kancelarią Prezydenta RP z racji na przyznanie przez Prezydenta RP Zjazdowi ,,Patronatu Narodowego’’;   
 • Ministerstwem Edukacji i Nauki;
 • Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • Krajową Reprezentacją Doktorantów;
 • Parlamentem Studentów RP;
 • Polski Instytutem Sztuki Filmowej w Warszawie;    
 • Operą i Filharmonią Podlaską; 
 • Podlaskim Instytutem Kultury;
 • Białostockim Ośrodek Kultury.
 • Muzeum Pamięci Sybiru;
 • Muzeum Podlaskim.

5. Organizowanie i utrzymywanie bieżących kontaktów oraz współpraca z instytucjami realizującymi zamówienia na potrzeby Zjazdu, w tym m. in.: a) organizatorami Przeglądu Filmu Historycznego;

 • organizatorami Targów Książki Historycznej;
 • organizatorami Wioski Historycznej Wytwórczości Rzemieślniczej na kampusie UwB;  
 • opracowania i przygotowania oficjalnego plakatu zjazdowego (duży i mały format);
 • opracowania i przygotowania torby zjazdowej wraz z określeniem jej zawartości;
 • opracowania i przygotowania ,,Programu Zjazdu’’; 
 • zabezpieczenia innych materiałów promocyjnych w tym UwB i PTH;
 • zabezpieczenie w porozumieniu z Dyrekcją PKP na dworcu w Białymstoku ,,Punktu  Informacyjnego Zjazdu’’   
 • siecią hoteli w Białymstoku.

Zgłoszenia kandydatów na stanowisko przyjmowane będą do 17 czerwca 2022. Prosimy o przesłanie CV oraz kopii dokumentów poświadczających kwalifikacje na adres mailowy: a.szczepura@uwb.edu.pl. 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Więcej informacji oraz klauzula informacyjna: