Wykład prof. Włodzimierza SULEI „Józef Piłsudski w służbie Polski”

Jesteś tutaj: Strona główna » Wykład prof. Włodzimierza SULEI „Józef Piłsudski w służbie Polski”

W dniu 6 czerwca (poniedziałek) 2022 r. o godz. 9.00 w Auli Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych UwB odbędzie się wykład prof. Włodzimierza Sulei nt. 

Piłsudski w służbie Polski.

Na postać Piłsudskiego spoglądać można z różnych, niekiedy wręcz wykluczających się perspektyw. Ta ukazuje jego drogę życiową jako służbę dla Polski – wpierw tej, której byt polityczny należy przywrócić, a po listopadzie 1918 r. odbudować i utrzymać. Aktywność w kolejnych okresach życia, podejmowana na coraz to nowych polach idei naczelnej – Niepodległej – była konsekwentnie podporządkowana. Był zatem socjalistą, dążącym do niepodległości kraju. Irredentystą, budującym zawiązek narodowej siły zbrojnej. Komendantem, siłę tę w latach Wielkie Wojny hartującym na polach bitew. Politykiem, prowadzącym także w tym okresie licytację wzwyż sprawy polskiej. Wreszcie Naczelnikiem Państwa i Naczelnym Wodzem, wznoszącym zręby odradzajacego się państwa i orężnie wykuwającym jego granice. Służył też interesom Polski, tak jak je pojmował, jako dyktator.

Powinniśmy, jak mniemam, oceniać go przez pryzmat realnych dokonań. Tych, które na zawsze wprowadziły go do narodowego Panteonu.

Prof. Włodzimierz Suleja jest jednym z najwybitniejszych badaczy okresu międzywojennego a przede wszystkom znawcą postaci Józefa Piłsudskiego.

Życiorys Profesora w załączniku.

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!!!


Projekt „Spotkania z MISTRZAMI 3” – zadanie publiczne sfinansowane przez Województwo Podlaskie.