Nadanie tytułu Ambasadora Uniwersytetu w Białymstoku

Jesteś tutaj: Strona główna »  Nadanie tytułu Ambasadora Uniwersytetu w Białymstoku

Uroczystość odbyła się 30 czerwca w Operze i Filharmonii Podlaskiej przy ul. Odeskiej.Pani profesor kieruje Katedrą Historii Powszechnej Najnowszej. To z jej inicjatywy od wielu lat właśnie w Białymstoku odbywa się Forum zaawansowanych studiów nad Stanami Zjednoczonymi im. Profesora Andrzeja Bartnickiego, przyciągające badaczy historii i kultury USA z Polski i świata. 3 lata temu została pierwszym laureatem nagrody „Centennial Award” – ustanowionej wspólnie przez Ambasadę USA w Polsce oraz Fundację Kościuszkowską. Piastowała ważne dla funkcjonowania Uczelni funkcje: była dziekanem Wydziału Historyczno-Socjologicznego, a także prorektorem ds. nauki i współpracy z zagranicą. Prof. Parafianowicz za swoją działalność została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, otrzymała też Medal Komisji Edukacji Narodowej.