Program stypendialny Fulbrighta

Jesteś tutaj: Strona główna » Program stypendialny Fulbrighta

Program Fulbrighta przez wielu uznawany jest za jeden z najbardziej prestiżowych programów wymiany na świecie, z reputacją daleko wykraczającą poza środowisko akademickie.

Misją Programu Fulbrighta, działającego od 1946 r., jest budowanie światowego pokoju poprzez wspieranie współpracy na rzecz rozwoju nauki, kultury oraz relacji międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a innymi krajami. Program Fulbrighta pokazuje jak wielka siła do zmiany tkwi w środowiskach akademickich. Wymiana, wiedzy i umiejętności, inwestowanie w edukację, prowadzą do zmian światopoglądu całych społeczeństw i w efekcie do globalnej stabilności i pokoju.

Program Fulbrighta działa w ponad 160 krajach na całym świecie a z jego oferty stypendialnej skorzystało ponad 380 tysięcy osób (dane na rok 2021).

Co obejmuje program?

– stypendium przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania oraz opłat uczelnianych

– zwrot kosztów biletu lotniczego do i z USA

– ubezpieczenie medyczne

– przygotowanie do wyjazdu oraz opiekę w trakcie stypendium

Szczegółowe informacje: