Wolne stanowisko pracy w Muzeum Wojska w Białymstoku

Jesteś tutaj: Strona główna » Wolne stanowisko pracy w Muzeum Wojska w Białymstoku

Muzeum Wojska w Białymstoku zatrudni osobę na podstawie umowy o pracę na cały etat na stanowisko specjalisty działalności podstawowej  w Dziale Edukacji i Wystaw.

Zadania na powierzonym stanowisku pracy:

 1. Oprowadzanie zwiedzających po salach wystawowych,
 2. Prowadzenie zajęć edukacyjnych,
 3. Udział w przygotowaniu projektów zajęć edukacyjnych,
 4. Organizowanie i koordynacja wydarzeń muzealnych,
 5. Dyżury na salach wystawowych,
 6. Prowadzenie sprzedaży w punkcie kasowym i pomoc interesantom,
 7. Współpraca przy organizacji i realizacji wystaw stałych i czasowych,
 8. Utrzymanie porządku i nadzór nad ekspozycjami stałymi i czasowymi,
 9. Planowanie budżetów, pozyskiwanie środków zewnętrznych,
 10. Podejmowanie współpracy międzyinstytucjonalnej.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie licencjackie lub magisterskie (preferowany kierunek: historia),
 2. Udokumentowany minimum rok pracy na podobnym stanowisku,
 3. Otwartość i uprzejmość,
 4. Umiejętność pracy w zespole,
 5. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dziećmi,
 6. Biegła obsługa programów Word, Excel i urządzeń biurowych oraz obsługa kasy fiskalnej.

Wymagania dodatkowe:

 1. uprawnienia pedagogiczne,
 2. wielozadaniowość i kreatywność.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 1. Życiorys (CV) powinien zawierać informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1162), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane kontaktowe : nr telefonu lub adres e-mail);
 2. List motywacyjny;
 3. Podpisane Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć za pomocą poczty elektronicznej na adres rekrutacja@mwb.com.pl bądź osobiście do siedziby Muzeum Wojska w Białymstoku mieszczącej się przy ul. Kilińskiego 7 (sekretariat, II piętro) w Białymstoku do dnia 10.11.2022 r. Niekompletne dokumenty aplikacyjne nie będą rozpatrywane.

Muzeum zastrzega sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

Ogłoszenie wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych do pobrania poniżej.