XXVIII edycja Konkursu Prac Magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego

Jesteś tutaj: Strona główna » XXVIII edycja Konkursu Prac Magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita ogłasza XXVIII edycję Konkursu Prac Magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego.
Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej z obszaru humanistyki i nauk społecznych dotyczącą zjawisk mających miejsce od XIX w. do współczesności, których tematyka jest bliska zainteresowaniom badawczym i aktywności społecznej Patrona konkursu; są to zwłaszcza takie dziedziny, jak:

 • historia i teoria literatury;
 • wiedza o współczesnej kulturze;
 • Varsaviana;
 • historia najnowsza;
 • społeczeństwo i polityka, dyskryminacja i tolerancja, stereotypy – aspekty kulturowe, psychologiczne, językowe.
  Prawo zgłaszania prac na konkurs mają ich promotorzy lub recenzenci oraz autorzy, jeśli uzyskają akceptację promotora lub recenzenta. Do konkursu mogą być zgłoszone prace, obronione w roku 2022, które otrzymały ocenę co najmniej dobrą.
  Zgłoszenie pracy na konkurs powinno zawierać:
 • jeden egzemplarz wydrukowanej dwustronnie w formacie A4 pracy magisterskiej, napisanej dowolną czcionką, o wielkości nie mniejszej niż 10 pkt, w miękkiej oprawie (np. zbindowanej lub na spirali);
 • jeden egzemplarz wydrukowanego streszczenia pracy (maksymalnie 1800 znaków ze spacją, tj. jedna strona maszynopisu znormalizowanego), określającego cel pracy, jej główne założenia oraz ogólne wnioski;
 • jeden egzemplarz pracy magisterskiej oraz streszczenia w wersji elektronicznej;
 • krótką opinię promotora lub recenzenta o zgłaszanej pracy magisterskiej;
 • dane autora pracy umożliwiające kontakt z nim;
 • kompletnie wypełniony formularz zgłoszeniowy;
 • zaświadczenie wydane przez władze uczelni zawierające informację o terminie obrony pracy, jej temat oraz nazwę i adres uczelni wydającej zaświadczenie;
 • wszystkie wyżej wymienione dokumenty zapisane na płycie CD.
  Prace prosimy nadsyłać do dnia 15 lutego 2023 roku na adres:
  Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita
  Ul. Krakowskie Przedmieście 16/18
  00-325 Warszawa
  Szczegółowe informacje o konkursie znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: www.otwarta.org
  Dodatkowych informacji o konkursie udziela biuro Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita,
  tel. 22 828 11 21, e-mail: otwarta@otwarta.org