Fortece na bagnach – wykład otwarty

Jesteś tutaj: Strona główna » Fortece na bagnach – wykład otwarty

„Fortece na bagnach” to wieloletni projekt badawczy
realizowany przez zespół archeologów z Muzeum Podlaskiego w Białymstoku oraz
geografów z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
przy współpracy z Biebrzańskim Parkiem Narodowym.

17 listopada godz. 13:00
Aula Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych UwB
Plac NZS 1 Białystok

O autorach:

Adam Wawrusiewicz
Archeolog, specjalista w zakresie badań nad okresem neolitu i początkiem epoki brązu w Polsce północno-wschodniej.
Kustosz w dziale Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

dr hab. Tomasz Kalicki prof. UJK
Geograf, specjalista w zakresie geomorfologii, geoarcheologii i paleogeografii holocenu
Profesor nadzwyczajny Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, kierownik Zakładu Geomorfologii i Geoarcheologii oraz Laboratorium Geomorfologiczno–Hydrologicznym

Krzysztof Żurek
Geoarcheolog specjalizujący się w osadnictwie późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na ternach Polski północno-wschodniej oraz paleogeografii holocenu.
Doktorant Instytut Geografii i Nauk o Środowisku w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach