Migracje, deportacje i wysiedlenia w historii Podlasia

Jesteś tutaj: Strona główna » Migracje, deportacje i wysiedlenia w historii Podlasia

W dniach 18-19.11.2022 odbędzie się konferencja zorganizowana przez Związek Ukraińców Podlasia w Bielsku Podlaskim i Białej Podlaskiej. Tematem przewodnim tegorocznych wystąpień będą „Migracje, deportacje i wysiedlenia w historii Podlasia”.

Na konferencji mgr Janusz Danieluk wygłosi referat pt. Zmiany własnościowe jako aspekt polityki narodowościowej w świetle dziejów uroczyska leśnego „Myticzko” w powiecie bielskim w latach 1865-1939.