Pracownicy WHiSM powołani w skład Rady ds. Upamiętnienia Obławy Augustowskiej

Jesteś tutaj: Strona główna » Pracownicy WHiSM powołani w skład Rady ds. Upamiętnienia Obławy Augustowskiej

Prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz oraz prof. dr hab. Wojciech Śleszyński zostali powołani w skład Rady ds. Upamiętnienia Obławy Augustowskiej.
Rada jest organem wspierającym oraz opiniodawczo-doradczym Dyrektora Instytutu Pileckiego. Składa się z przedstawicieli środowiska Rodzin Obławy Augustowskiej, historyków, muzealników, samorządowców i osób popularyzujących wiedzę o Polskiej historii. Do zadań Rady należy:

1) upowszechnianie wartości takich jak patriotyzm, antykomunizm, troska o dobro wspólne, dbałość o zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Polski, rzetelna i oparta na faktach wiedza o przeszłości, ze szczególnym uwzględnieniem historii Polski w XX wieku,

2) zapewnienie harmonijnej współpracy z podmiotami popularyzującymi wiedzę o Obławie Augustowskiej oraz integrowanie społeczności lokalnej i środowiska Rodzin Ofiar Obławy Augustowskiej,

3) wspieranie stworzenia w „Domu Turka” w Augustowie Domu Pamięci Obławy Augustowskiej – miejsca, które upamiętni cierpienie ofiar i opowie o doświadczeniu terroru komunistycznego na Augustowszczyźnie i Suwalszczyźnie,

4) apelowanie i przypominanie w przestrzeni publicznej o podstawowych postulatach związanych z ujawnieniem pełnej prawdy o Obławie Augustowskiej – konieczności odtajnienia rosyjskich i białoruskich archiwaliów, przeprowadzenia prac poszukiwawczo-ekshumacyjnych na terenie hipotetycznych miejsc pochówku, ustalenia pełnej listy ofiar,

5) propagowanie wiedzy o Obławie Augustowskiej i jej ofiarach w skali ogólnopolskiej.

Strona Instytutu Pileckiego