dr Artur Konopacki

Jesteś tutaj: Strona główna » Projekty » Ludzie » Pracownicy » dr Artur Konopacki

Lista

 

dr Artur Konopacki

adiunkt

a.konopacki@uwb.edu.pl

lokalizacja: budynek WHiSM, pokój 137
dyżur w semestrze zimowym: środa,9.00-9.45

ORCID: 0000-0001-8067-5232

USOS

Informacje ogólne

Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie w Białymstoku Wydział Historyczno-Socjologiczny. Pracę doktorską, której promotorem był dr hab. prof UwB Józef Maroszek na temat: Życie religijne Tatarów na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XIX wieku obronił w Instytucie Historii Uniwersytetu w Białymstoku. Od roku 2005 jest etatowym pracownikiem Uniwersytetu w Białymstoku przez wiele lat na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w Katedrze Historii Wychowania, obecnie na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych w Katedrze Studiów Wschodnich. Jest prezesem Podlaskiego Oddziału Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, Członek Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego, oraz Polskiego Towarzystwa Historycznego oddział w Białymstoku. Od ponad dziesięciu lat jest członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Badania

Swoje badania koncentruje na społeczności tatarskiej w tym szczególnie nad kwestią religii, rękopiśmiennictwa religijnego (kitaby, tefsiry, chamaiły), życiem społecznym oraz wzajemnymi relacjami islamu i chrześcijaństwa. Zajmuje się również wybranymi wątkami historii Tatarów w XIX i XX wieku. Drugim spektrum zainteresowań pozostaje oświata i szkolnictwo w szczególności w XVIII–XIX wieku.

Najważniejsze publikacje

Tatarzy litewscy czy Lipkowie rozważania historyczno-semantyczne oraz propozycje terminologiczne, [w:] Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie-teksty-historia, pod red. G. Czerwiński, A. Konopacki Białystok 2017 (współautorstwo).

Czy Tatarzy Wielkiego Księstwa Litewskiego utrzymywali kontakty z imperium Osmanów w okresie staropolskim? [w:] Relacje polsko-tureckie w oczach polskich, tureckich i ukraińskich badaczy, pod red. M. Jarnecki, K. Kujawa, Poznań 2016.

Piotr Starkowiecki, [w:] Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History Volume 8. Northern and Eastern Europe (1600-1700), edited by D. Thomas, J. Chesworth, C. Bennett ed. all.,  Leiden-Boston 2016.

Mikołaj Krzysztof Radziwiłł, [w:] Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History Volume 8. Northern and Eastern Europe (1600-1700), editetd by D. Thomas, J. Chesworth, C. Bennett ed. all.,  Leiden-Boston 2016.

Piotr Czyżewski True Tatar Alfurkan dividet into 40 parts, [w:] Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History Volume 8. Northern and Eastern Europe (1600-1700), edited by D. Thomas, J. Chesworth, C. Bennett ed. all.,  Leiden-Boston 2016.

Kitaby, tefsiry, chamaiły jako czynnik zachowania tożsamości Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego, [w:]   Święte księgi judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w słowiańskim kręgu kulturowym. Prace dedykowane Profesorowi Czesławowi Łapiczowi. T. 2, Księgi wyznawców judaizmu i islamu. Historia-socjologia-sztuka, Toruń 2016.

Symbolika pochówku i cmentarza tatarskiego, [w:] Kultura śmierci, kultura umierania, pod red. A. Guzowski,  Elżbieta Krajewska –Kułak, Grzegorz Bejda,  t. III, Białystok 2016. 

Jak być dobrym muzułmaninem – nauki praktyczne płynące z kitabów Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego, na przykładzie kitabu Łuckiewicza. „Slavia Vilniensis”, nr 60, 2015.

Tatars in Poland and Their Relations with Turkey, Turkish-Polish Relations: Past, Present and Future, ed. Al. S. Lacimer, H. Palabiyik, 2014.

P. Czyżewski, Alfurkan tatarski prawdziwy na czterdzieści części rozdzielony, wydanie źródła A. Konopacki, Białystok 2013.

Życie religijne Tatarów na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XIX wieku, Warszawa 2010.

Dydaktyka

Stosunki społeczno-polityczne na pograniczu Polsko-Litewsko-Białoruskim, Kultura państw Dalekiego Wschodu, Stosunki etniczne na Dalekim Wschodzie, Polacy i Polonia w państwa postradzieckich, Geografia turystyczna.